Verder met de tuin?

87 posts / 0 new
Last post
Theo Volk
RRC

Dan vergis je je toch wel een beetje, want ik hou echt van country, een van mijn meest favoriete albums van 2016 is een country-album. Ik zit gewoon niet graag in een keurslijf, Hans, en ik ben denk ik niet de enige, dat is alles. Hopelijk gaat John nu wat meer duidelijkheid verschaffen, want zo blijft het maar doorsudderen en daar is niemand bij gebaat.  

Hans Jansen Hans Jansen's picture
RRC

Paar jaar geleden voor de eer bedankt.

Arjan Post
Rein en jij hebben de meest
Rein en jij hebben de meest brede smaak? Ik ken er nog wel wat die een net zo brede of bredere snaak hebben hier.
Martin Overheul
Een mens glimlacht wat af

Een mens glimlacht wat af tijdens het lezen... smiley

Hans Jansen Hans Jansen's picture
Brede smaak?

Rondje verplassen m.b.t. al dan niet brede smaak? Heeft weinig zin, samen hebben we een brede scoop!

Theo Volk
Brede smaak?

Dat heeft inderdaad weinig zin, rondje verplassen. Het is wel zo dat Rein en ik wel over redelijk veel verschillende soorten genres en artiesten hebben geschreven. En ik probeer mijn blik nog steeds te verbreden op dat gebied.  

Hans Jansen Hans Jansen's picture
Breed?

Ja die albums van Avishai Cohen en Ewan McLennan lijken inderdaad als de spreekwoordelijke druppels water op elkaar. Alleen maar funk, over meer kan Hans niet schrijven :-)

 

 

Theo Volk
Breed?

O, ik dacht dat jij altijd over country schreef. ;-)

John Smits
Duidelijkheid

Duidelijkheid verschaffen? We zijn meningen en ideeën aan het inventariseren...

Wat ik in ieder geval niet wil is dat alles via een 'aanvraagprocedure' gaat lopen. Plotselinge ontdekkingen die je noden te schrijven moeten natuurlijk gekoesterd worden. Waar het om ging was het probleem (nou ja...) dat het aanbod onevenwichtig is, dat er het ene jaar nieuwe artiesten de hemel in geschreven worden terwijl hun daaropvolgende platen geen enkele aandacht meer krijgen. Zeg maar Hans' 'waan van de dag'-idee.

Het gaat er niet om dat elke nieuwe release van elke grote artiest/held hier ter sprake moet komen, zeker niet als over die plaat al overal geschreven wordt. Maaar er zijn artiesten die mensen hier op JG mogen verwachten. Zo hebben we van het begin af aandacht gehad voor Josienne Clarke, dus het zou raar zijn om een nieuwe release compleet te ignoreren. Hetzelfde kun je zeggen van mensen als Martin Simpson, Eliza Carthy, Kyle Carey, Amelia Curan, Liz Stringer en zo zijn er wel meer te noemen. Artiesten waar je op andere Nederlandstalige sites zelden of nooit iets over leest.

Het lijkt mij dus nuttig om een lijstje te hebben van gespotte nieuwe releases die echt wel op JG zouden moeten komen naar het idee van degene die ze ontdekt, zodat we in ieder geval kunnen kijken of iemand daar een stukje over wil schrijven. Niet denken van 'daar zal Rein of Hans of ... of ... wel mee komen', gewoon voor de zekerheid even opgeven.

Theo Volk
Duidelijkheid

Nu wordt het me een stuk duidelijker, John. Alleen waar kunnen we dan eventuele titels aan zo'n lijstje toevoegen? Ga je daarvoor een speciaal menu-item toevoegen, net zoals je bij werkafspraken gedaan hebt? 

admin admin's picture
Zie #43

Zie #43. Tot dan werkt een mailtje ook, zet ik wel een lijstje onder de werkafspraken.

Hans Jansen Hans Jansen's picture
Duidelijkheid.

Inderdaad, hup achterdocht en ego overboord. Reviewafspraken ombouwen tot gezamenlijk samen te stellen wekelijkse/maandelijkse lijst. Vervolgens taken verdelen, kind kan de was doen. Ik zeg: krijgen we geen Nobelprijs voor maar het werkt wel. Het stond allemaal al in reactie 43, maar ja.....

 

Theo Volk
Duidelijkheid.

Het bewijs dat ik de draad al kwijt was. ;-) Of het gaat werken gaan we ondervinden, Hans.

admin admin's picture
Werkafspraken en voorstellen

Zoals afgesproken is het onderdeel werkafspraken zo aangepast, dat nu ook voorstellen voor te bespreken platen kunnen worden ingevoerd. In plaats van je naam als reviewer in te voeren, kies je voor het blokje 'Voorstel om te bespreken'. Deze voorstellen komen onder de werkafspraken te staan. Wil je zo'n voorgestelde plaat bespreken, dan klik je op de titel en in het tabblad 'Edit' kun je je eigen naam invullen.

Hans Jansen Hans Jansen's picture
Data

Er staan maar liefst 8 albums in de planning waarbij de geplande inleverdatum overschreden is. Ed en Arjan, kunnen die niet uit de planning worden gehaald dan wel dat de inleverdatum aangepast wordt?

Hans Jansen Hans Jansen's picture
Vondst.

Mooi John, veelschrijvers hebben een eigen "afdeling". Op deze manier breng je net iets meer balans aan. Goed gevonden!

Theo Volk
Vondst

Wat is die vondst dan, Hans? Dat oudere recensies weer bovenaan komen staan? Als dat het is, ik vind het alleen maar verwarrend. Het zou mooi zijn als dat niet hoefde en anderen ook misschien eens een paar recensies in de maand zouden aanleveren.

Hans Jansen Hans Jansen's picture
Vondst

De vondst is dat veelschrijvers zichzelf mogen kanibaliseren (geen doel op zichzelf) op de voorpagina (na doorklikken zijn de stukjes overigens nog steeds goed te vinden) en dat stukjes van weinig schrijvers langer in de belangstelling blijven staan. Dat zorgt voor meer evenwicht. Goed gevonden!

Hans Jansen Hans Jansen's picture
Brij

Vroeger las ik alle stukjes, tegenwoordig is de brij aan recensies niet meer bij te houden. Sommige schrijvers volg ik inmiddels in het geheel niet meer. Ach, tijdwinst!

 

Arjan Post
Is het doel wat we hier voor
Is het doel wat we hier voor ogen hadden toen John de tuin weer opende nog steeds iets waar we dichtbij staan? ik merk zelf dat ik net als Hans juist minder lees i.p.v meer. Hoe staan jullie daar in? en John zelf?
Theo Volk
Brij

Wellicht heeft het iets te maken met jouw verminderde interesse in muziek of misschien gebrek aan tijd om te luisteren, Hans. Er komen ongelofelijk veel albums uit die zeer de moeite waard zijn, maar misschien niet jouw smaak zijn. Het kan aan mij liggen, maar soms proef ik een beetje bij jou een neerbuigende toon omtrent vooral het countrygenre.

Hans Jansen Hans Jansen's picture
Brij

 

Mijn interesse is niet verminderd, mijn voorkeuren zijn wel veranderd. Met country had ik overigens nooit iets. Ik zoek net als voorheen vrijwel dagelijks naar nieuwe muziek. Country laat in mijn oren nog veelal slechts minieme variaties op bekende thema's horen. 

Hans Jansen Hans Jansen's picture
Brij

Country is slechts een zijspoor. We hebben het hier over de brij aan recensies. Citaat John aan het begin van deze thread: "Ik moet mijzelf in de tuin thuis voelen anders houd ik ermee op. Dat houdt in dat deze tuin zich moet onderscheiden van de talloze muziekblogs. Sites waarop driftig "reviews"worden gedropt met als belangrijkste reden om de stroom review-cd'tjes op gang te houden zijn er al veel teveel" Wat mij betreft een uitstekende analyse van de huidige tuin. Met name jij Theo levert wat mij betreft een veel te grote stroom recensies aan. Mogelijk dat dit in een zinvolle dagbesteding voorziet maar ik sla je stukjes sinds enige tijd steevast over. Hetzelfde met De Krenten in de Pop. Totaal ongeloofwaardig om een paar keer per week (Krenten zelfs dagelijks, die handel moet per slot van rekening worden verkocht bij Velvet) het zoveelste geweldige album te presenteren. Onze lezers, de mensen waar wij het voor doen en die altijd gelijk hebben, weten er aan het eind van het jaar overigens wel raad mee. Kijk eens naar de jaarlijst. Martin wikt en weegt zijn inzet. In zijn eentje beschreef hij 3 van de 15 albums. Ik lever mondjesmaat aan, 2 van de 15 albums. Jij met je vloed van recensies: 3 van de 15 albums. Wat mij betreft veelzeggend. Strenge selectie Theo, minder is meer! Ondanks de creatieve kunstgreep van John is er bar weinig veranderd. Echte keuzes worden namelijk nog steeds niet gemaakt. "Ik moet mijzelf in de tuin thuis voelen anders houd ik ermee op" Deze gedachte wordt met de dag aantrekkelijker.

Theo Volk
Brij

Het was me al duidelijk dat je opmerking aan mij gericht is. Ten eerste lever ik hier niet iedere dag aan. Ten tweede heb ik, in tegenstelling tot Erwin Zijleman, geen enkele binding met wie dan ook. Als je een beetje opgelet had, betreft het soms recensies over albums die nog moeten uitkomen. De meeste heb ik lang genoeg in huis om er een goed oordeel over te vellen. Bijvoorbeeld het nieuwe album van Stick in the wheel had ik al in december in huis en heb ik intussen al een recensie over geschreven. Je opmerking over Martin snijdt volgens mij overigens geen hout, want die schrijft naast voor JG ook voor diverse andere sites. En nog een algemene opmerking, de animo van het huidige schrijversgilde valt me, jammer genoeg, een beetje tegen. Dat je mijn stukjes overslaat, Hans, zegt denk ik, eerlijk gezegd meer over jou dan over mij. En tot slot nog een opmerking over de jaarlijst. De top drie vind ik persoonlijk behoorlijk afgezaagd. Critici zoals wij moeten juist met nieuwe namen komen. Wie van jullie heeft bijvoorbeeld naar Nessi Gomes geluisterd?! Heb jij, Hans, met je zelfingenomen mening, vorig jaar weleens geluisterd naar  Schaduwland van Jan Swerts?! Minstens zo goed als de top twee van JG. Naar mijn bescheiden mening nog een stuk mooier.     

      

Hans Jansen Hans Jansen's picture
Brij

Dat je niet elke dag aanlevert was mij al duidelijk, ik meld een brij/vloed aan recensies. Lezen Theo. Ik heb niet beweerd dat je een binding hebt en daarom zoveel meent te moeten schrijven. Lezen Theo. Ik heb echt heel netjes/goed opgelet en zelfs mij was het opgevallen dat je recensies schrijft over albums die nog uit moeten komen. Lezen Theo. Waarom je dit in je argumentatie betrekt is mij volstrekt onduidelijk. Mijn opmerking over Martin snijdt wel hout, hij beperkt zichzelf (ondanks dat hij soms ook voor andere sites schrijft) én scoort hier onder de lezers van JG goed. Natuurlijk zegt het iets over mij dat ik jouw stukjes niet meer lees. Wat mij betreft een geheel overbodige opmerking van jouw kant aangezien ik inderdaad degene ben die jouw stukjes.... euhm oversla (Droste blikje). Top drie afgezaagd? We leven in een vrij land. Zelfingenomen? Waar baseer je dat op of had je gewoon zin om aan het eind ook nog even naar te doen? Dat staat je niet fraai.

Arjan Post
Zonder mij in deze discussie
Zonder mij in deze discussie te mengen heb ik een vraag opgeworpen die mijns inziens terecht is. Er is door de initiator van deze site iets aangegeven over hoe hij de site graag ziet om het leuk te blijven vinden. Ik merk dat de intenties die zijn uitgesproken niet doorklinken in de huidige stand van zaken. Los van wat ik er van vind en van de inhoud vind, is de vraag aan allen maar vooral aan John wat hij daar mee wil.
Theo Volk
Brij

Als John iets niet wil plaatsen, doet hij dat heus niet, Arjan. Ik zie eerlijk gezegd het probleem niet zo, dat ik meer dan anderen aanlever. Mijn recensies staan bovendien al apart en onderaan, degenen die ze niet willen lezen, geen probleem, we leven in een vrij land. En niet onbelangrijk, met ieder een eigen mening. Leven en laten leven is al heel lang mijn credo. Zouden meer mensen moeten doen. 

Hans Jansen Hans Jansen's picture
Brij

Theo, jij neemt de diskwalificatie "zelfingenomenheid" terug. Zo niet dan wissel ik geen woord meer met je. Dit mag hier geplaatst aangezien de diskwalificatie hier ook zonodig gepost moest worden.

Verder heb ik in post 7 voor een goede mix gepleit en Ed interpreteerde: "met mate stukken aanleveren in plaats van dat er met mate stukken worden geplaatst" Ed in post 9: "minder recensies maar in die ene recensie die per maand wordt ingeleverd juist die kwaliteit en diepgang leggen" John relativeert dit elders enigszins, één recensie per maand is ook nooit als streven aangemerkt maar de boodschap was helder. Beperk én verdiep je. Het resultaat: JG als voorheen maar dan in verhevigde mate bepaald door de stroom aan recensies van Rein en Theo. Waar diende onze discussie nu eigenlijk voor? Mijn conclusie: much ado about nothing. Ik trek mij terug uit de Werkafspraken. Deze dient nergens voor. Stuur gewoon alles wat je maar wilt in en het wordt geplaatst. Wanneer ik toekomstig iets te melden heb dan mail ik dat wel aan John.

John Smits
Tuingevoel

Om te beginnen met Arjans vraag: Nee, de huidige tuin is niet wat ik voor ogen had bij heropening. Aan de andere kant zie ik ook wel in dat het oude tuingevoel niet terug kan komen. Destijds was het een klein clubje tamelijk gelijkgestemde liefhebbers dat tips aandroeg en ook nog wel enig plezier aan het schrijven had. Inmiddels zijn de interesses uiteen gaan lopen en is de behoefte aan schrijven bij menigeen sterk verminderd. Dat oude nestgevoel krijg je niet meer.

Voor mij is een goede review een stukje dat mij aanzet om naar de besproken plaat te gaan luisteren, of er beter naar te gaan luisteren. Dat kan door kwaliteit en diepgang erin te leggen, maar naar mijn idee komt dat vooral door een beetje passie en gedrevenheid in het verhaal. Dat kom ik bij de reviews de laatste tijd niet vaak meer tegen en om die reden vind ik tegenwoordig de losse columns/artikelen veel leuker om te lezen dan die reviews.

Voor de oudgedienden is het tuingevoel verdwenen, of nagenoeg verdwenen. Maar er is natuurlijk een veel grotere groep die zich nooit in deze tuin gemanifesteerd heeft, maar wel nog steeds op zoek blijft naar muziektips. Ik denk dat voor de oude groep de tuin vooral gevormd werd door het forum, de 'voorkant' was vooral een noodzakelijke, maar niet essentiële, etalage. Maar het forum is vervangen door facebook-groepen en de voorkant is blijven bestaan.

Het lijkt me onnodig om hierover ruzie te gaan maken. Ik wil niet dat de voorkant gedomineerd wordt door de mensen die veel reviews schrijven en daarom heb ik de verdeling op de voorpagina veranderd. Zo blijft het een staalkaartje van verschillende meningen en muziekstijlen. Ieder pikt er maar de stukjes uit die hij wil lezen. In tijdschriften beperk ik me ook tot de auteurs waar ik muzikaal gezien de meeste verwantschap mee voel. Stukjes niet plaatsen? Dan ga ik mijn eigen muzikale gevoel voorrang geven. Dat neigt wel enigszins naar vooringenomenheid, maar datzelfde iemand verwijten die niet mee wil gaan in een massale stroom reviews en nauwgezet op gezette tijdstippen zijn veranderende muzikale smaak naar voren wil brengen vind ik dan weer tamelijk misplaatst. Laat iedereen maar zijn ding doen, dan blijft er regelmatig iets lezenswaardigs te vinden. Maar als die mensen gaan afhaken en JG niet anders meer is dan al die andere muzieksites en -blogs, dan vind ik het wel tijd worden om de boel definitief te sluiten.

Theo Volk
Tuingevoel

Voor alle duidelijkheid, John, mijn muzieksmaak is altijd heel uitgebreid geweest, maar bracht dat op het forum in het verleden maar mondjesmaat naar voren. Ik blijf ook bij mijn standpunt, dat er erg veel albums uitkomen die er toe doen. Zelf ga ik veel op zoek naar nieuwe ontdekkingen, vorig jaar was dat bijvoorbeeld Nessi Gomes, die intussen een redelijke bekendheid geniet hier in Nederland. En binnenkort verschijnt het fraaie debuutalbum van Curse of Lono. Vandaag uitgekomen, het bijzondere album van het Noorse Picidae, als men dat geen muziek vindt, die iets toevoegt aan JG, kan ik mij net zo goed terugtrekken. Muziek is trouwens geen zinvolle dagbesteding voor mij, zoals door Hans werd gesuggereerd, maar gewoon een grote passie. Ik kan nog steeds buitengewoon enthousiast worden over een nieuwe ontdekking, net zoals toen ik 16 was en net zoveel van genieten.    

En nog even over de opmerking van Hans over beperk en verdiep je, die slaat nergens op. Ik ben volgens mij de enige, die bijna voor elke recensie uitgebreid contact heeft met de betreffende artiest. Voor bijvoorbeeld de recensie van Tom Neven ging een zeer uitvoerig e-mailverkeer vooraf, in dit geval had bij hem langsgaan eenvoudiger geweest, want hij woont drie straten van mij vandaan, maar dat terzijde. smiley     

Hans Jansen Hans Jansen's picture
Klaar

Ik begrijp dat de diskwalificatie niet wordt terug genomen. Wij zijn klaar met elkaar.

Rein van den Berg Rein van den Berg's picture
:) ik lees zojuist dat ik een

:) ik lees zojuist dat ik een tijdje zat te slapen. Heerlijk wanneer iemand zijn hart laat spreken. Geloof dat we qua muzieksmaak allemaal meer persoonlijker zijn gegaan. De gemeenschaplijke hobby lijkt weer uiteengevallen tot eigen voorkeuren. Ik ben tegenwoordig te druk met mijn leven om alles op deze site te lezen. Hans ongenuanceerd fel. Jammer. Zolang genoeg krenten in de pap blijven ben ik van de partij, en ik hoop daarbij Hans zijn inbreng ook terug te vinden. Of die van Ed en John, mannen van het eerste uur.

Hans Jansen Hans Jansen's picture
Inbreng

 

Mijn inbreng is en blijft hier op gezette tijden te lezen Rein, waarbij ik heb aangegeven niet langer gebruik te maken van de Werkafspraken. Dat acht ik niet langer zinvol aangezien er (vrijwel) niets mee afgestemd wordt.

 

 

Theo Volk
Inbreng

Daar hoop ik zeker ook op, Rein.

Rein van den Berg Rein van den Berg's picture
Werkafspraken

Hebben we de "werkafspraken" weer laten vallen?

Rein van den Berg Rein van den Berg's picture
Voorjaarsblues

Volgens mij had ik de afgelopen weken last van een extended voorjaarsmoeheid. Wellicht veroorzaakt door een  werkgever die meer neemt/vraagt dan ik (amper nog) kan opbrengen. Vanochtend voel ik mij instant herboren, wat een beetje zonneschijn al niet kan doen. Wanneer je jezelf snotverkouden en hondsmoe voelt ..... gewoon op tijd je rust nemen en een glas whiskey. Werkt opperbest! Het nieuwe cdtje van Jim Keaveny erbij vrolijkt zelfs de grootste sikkeneur op.

Pages

Log in to post comments