Martyn Joseph: Under Lemonade Skies

 
 

Martyn Joseph’s muziek kenmerkt zich door zijn moralistische kant, toch ervaar ik hem allerminst als een zedenpreker. Zijn constateringen komen ongetwijfeld voort uit een gedegen opvoeding die hij dankzij zijn ouders heeft mogen genieten. Zijn muziek bevat een bron aan sociale empathie, en juist datgene verwarmt zijn liedjes. Hij legt een oprecht gevoel voor mensen aan de dag, zoekend naar de balans in hun wereld. Zoals wij allemaal was Martyn aanvankelijk geen product van zichzelf,. Zijn visie op de wereld heeft hem gevormd, een voortdurend wisselwerking van vraag en aanbod. Wanneer je eerlijk naar jezelf bent en naar je omgeving dan is dit een levenslang dynamische spel. Volgens mij is Martyn Joseph niet alleen een knap observator, maar staat hij tevens open voor (zelf)kritiek. Juist daardoor blijft hij met een relevante boodschap komen. Althans voor mij. Belangstelling voor de medemens als leidmotief. Zonder bovenaards fenomeen. Goedheid begint bij jezelf.

 
De tel ben ik kwijtgeraakt. Het aantal albums is (inclusief live albums & EP’s) ruim de 20 gepasseerd. Sommige spraken mij meer aan dan andere. Far From Silent vond ik erg goed, evenals de EP The Shirley Sessions. Technisch hele mooie gestileerde platen. Zijn eigenzinnige kijk op wereld neemt bezit van zijn liedjes, en weet wederom een sfeervol geheel te creëren. Ook bij Under Lemonade Skies is deze intense manier van muziek maken eenduidig aanwezig. Negen eigen nummers, en een cover van Bruce Springsteen laten het beste horen waartoe deze troubadour uit Wales in staat is. Het introspectieve element staat op dit album meer centraal dan uitsluitend zijn visie op de wereld om hem heen.
 
Juist deze extra persoonlijke benadering kon van Under Lemonade Skies wel eens het sterkste album uit zijn carrière hebben gemaakt. Niet alleen muziek die voorzien is van een eigen identiteit. In de eerste plaats blijft er een weldaad aan luisterrijke genot.
 
There’s Always Maybe. Martyn Joseph's music is characterized by his moralistic side, but I find him far as being a moralist. His findings are undoubtedly the result of a thorough education which he most likely received from his parents. His music contains a lot of social empathy, and exactly that warms his songs. He shows a keen sense for people, searching for balance in their world. Just like us all, Martyn initially was not a product of himself. His worldview has shaped him, a constant interplay between supply and demand. If you are honest with yourself and your surroundings then this is a lifelong dynamic game. I think Martyn Joseph is not just a clever observer, but he is also open to (self) criticism. Precisely for that reason he continues to give a relevant message. At least for me. Interest for others as a leitmotif. Without supernatural phenomenon. Kindness begins with yourself. I lost count. The number of Martyn’s albums (including live albums and EPs) exceed over the twenty titles. Some I appreciated more than others. Far From Silent I considered to be very good and I also tremendously enjoyed the sparse production of The Shirley Sessions. Both technical beautiful stylized records. Martyn Joseph’s unique worldview is still overwhelming his songs, and know again to create a whole atmosphere. Also in Lemonade Skies Under this intense way of making music clearly is present. Nine original songs and a cover of Bruce Springsteen give a convincing impression of which this troubadour from Wales is capable of. The introspective elements on this album are more central than just his vision on the world around him. It is precisely this additional personal approach that allows Under Lemonade Skies to become one of the strongest album of his career. This album is more than music that is equipped with its own identity. In the first place it remains an abundance of glorious pleasure. There's Always Maybe.
Rein van den Berg
Martyn Joseph
Under Lemonade Skies