JD McPherson: Undivided Heart and Soul

 
 

Belangrijkste graadmeter voor een recensent vind ik, dat hij, of zij luistert naar zijn middenrifgevoel. De muziek moet iets teweeg brengen, moet je raken. Het ene moment word je ter plekke gepakt, een ander keer is het raadzaam een kweekje zetten zodat het gebodene de gelegenheid krijgt zichzelf uit te pakken en verder te openbaren. Sommige eerste impulsen kunnen wel eens bedrieglijk zijn en kunnen op termijn uitwasemen. Uiteraard blijft smaak een persoonlijke beleving. Wat ik fijn vind, vind een ander mogelijk saai, voor de hand liggend of te overheersend. Kortom een recensent geeft slechts zijn mening, wat overblijft, blijft ter beoordeling van de luisteraar. JD McPherson heeft al een redelijke naamsbekendheid opgebouwd. Hij kenmerkt zich hoofdzakelijk door ogenschijnlijk vlotweg geschreven rocknummers. Scherper aangezet, zijn invloed lijkt zo weggelopen uit de rock ’n roll-periode, terwijl hij puntige bluesnummers evenmin schuwt. Het openingsnummer Desperate Love, maar ook een nummer als Lucky Penny, lijken zo te zijn weggelopen uit de stal van The Black Keys. Eigentijdse Rock, McPherson en consorten zijn er niet vies van. Ik evenmin. Desperate Love schreef hij samen met Parker Millsap, ook geen verkeerde referentie wanneer je mij vraagt.

Voor diepgang of introspectie hoef je bij deze club geen tijd in te ruimen. Goedkoop effectbejag vind je anderzijds evenmin. Overigens, wat zou mis zijn met een album vol vlotte rock getinte nummers? Overigens niet alleen uptempo wat de klok slaat. Er is terdege ruimte voor rust en bezinning in het schuifelnummer Hunting for Sugar. 'Don’t pass my doorstep, when you’re hunting for Sugar.' Wie wil dan niet van de partij zijn? Het geheel heeft wel een retro implicatie, maar dat wil in het geval van McPherson’s band alleen maar zeggen dat nieuwe ideeën verder zijn uitgewerkt en gefuseerd met aloude stijlelementen. Misschien vermeldenswaardig, Nicole Atkins zingt mee in het titelnummer Undivided Heart and Soul. Om dat te constateren moet je wel nadrukkelijk je oor te luister leggen. Puike plaat, daarover geen misverstand! 

Review
Rein van den Berg
JD McPherson
Undivided Heart and Soul
Label: 
New West Records